• Συγκολλητικά ενός συστατικού

    MS polymer υβριδικά συγκολλητικά – σφραγιστικά

  • Συγκολλητικά δύο συστατικών

    Methacrylates, MS-Polymers, Polyurethanes  

  • Ακρυλικές Ταινίες Διπλής Όψεως

    Καινοτόμα προϊόντα με εφαρμογές στη βιομηχανία μεταφορικών μέσων, ηλεκτρονικών, επιγραφοποιίας και συστημάτων δόμησης.   

Προϊόντα Συγκoλλητικά

Συγκολλητικά ενός συστατικού

Συγκολλητικά ενός συστατικού

Τα MS Polymers συγκολλητικά-σφραγιστικά χαρακτηρίζονται ως προϊόντα υψηλής καινοτομίας στην κατηγορία των προϊόντων ενός συστατικού. Ο μηχανισμός ωρίμανσης τους βασίζεται στην υγρασία. Είναι φιλικά στο περιβάλλον και δεν περιέχουν διαλύτες και ισοκυανικά. Ουσιαστικά συνδυάζουν την δύναμη της πολυουρεθάνης με την αντοχή στη γήρανση της σιλικόνης και αποτελούν την νέα γενιά των υψηλής απόδοσης συγκολλητικών- σφραγιστικών.
Συγκολλητικά δύο συστατικών

Συγκολλητικά δύο συστατικών

Γενικά τα 2Κ συστήματα διακρίνονται για την ρυθμιζόμενη και εξαιρετικά γρήγορη ωρίμανσή τους (μπορούν να επιτευχθούν ταχύτητες από 30 sec), για τον μηχανισμό ωρίμανσης από μέσα προς τα έξω και για την ανεξαρτησία τους από τις επικρατούσες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.
Ακρυλικές Ταινίες Διπλής Όψεως

Ακρυλικές Ταινίες Διπλής Όψεως

AFTC SilverTape series. Καινοτόμα προϊόντα με εφαρμογές στη βιομηχανία μεταφορικών μέσων, ηλεκτρονικών, οικιακών συσκευών, επιγραφοποιίας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συστημάτων δόμησης.