• Ακρυλικές Ταινίες Διπλής Όψεως

    Καινοτόμα προϊόντα με εφαρμογές στη βιομηχανία μεταφορικών μέσων, ηλεκτρονικών, επιγραφοποιίας και συστημάτων δόμησης.   

Ακρυλικές Ταινίες Διπλής Όψεως

Ακρυλικές Ταινίες Διπλής Όψεως

Ακρυλικές Ταινίες Διπλής Όψεως

AFTC SilverTape series. Καινοτόμα προϊόντα με εφαρμογές στη βιομηχανία μεταφορικών μέσων, ηλεκτρονικών, οικιακών συσκευών, επιγραφοποιίας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συστημάτων δόμησης.