• Συγκολλητικά δύο συστατικών

    Methacrylates, MS-Polymers, Polyurethanes  

Συγκολλητικά δύο συστατικών

Συγκολλητικά δύο συστατικών

Συγκολλητικά δύο συστατικών

Γενικά τα 2Κ συστήματα διακρίνονται για την ρυθμιζόμενη και εξαιρετικά γρήγορη ωρίμανσή τους (μπορούν να επιτευχθούν ταχύτητες από 30 sec), για τον μηχανισμό ωρίμανσης από μέσα προς τα έξω και για την ανεξαρτησία τους από τις επικρατούσες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.