Ατομική Προστασία

Λύσεις σε μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) στο χώρο εργασίας που καλύπτουν όλες τις ανάγκες, από τις πιο βασικές έως τις πιο εξιδεικευμένες, ως προς  τον παράγοντα κινδύνου, την εργασιακή διαδικασία και τα εφαρμοζόμενα πρότυπα.

Προϊόντα για την προστασία της αναπνοής, της ακοής, των ματιών, της κεφαλής & του προσώπου, του σώματος.

Επίσης εξιδεικευμένη σειρά προϊόντων προστασίας από πτώση, προστασίας κατά τις συγκολλήσεις και αντανακλαστικά υλικά υψηλής ορατότητας.

Top Brands