Κόλλες

Σειρά συγκολλητικών που χαρακτηρίζεται από τις πιο σύγχρονες τεχνολογικά ιδιότητες, καινοτόμα χαρακτηριστικά και πολύ υψηλή αξιοπιστία έναντι των παραδοσιακών συστημάτων συγκόλλησης και στεγανοποίησης.

Ανάλογα με τα χημικά χαρακτηριστικά τους και το αντικείμενο εφαρμογής τους, περιλαμβάνονται προϊόντα όπως :

PU, Hybrid PU, MS Polymers, Acrylics, Epoxies, MMA

και ανάλογα με το μηχανισμό ωρίμανσης κατατάσσονται σε 2 κατηγορίες :

τα ενός συστατικού (1Κ) και τα δύο συστατικών (2Κ)

Συναντούν ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή καθώς στις σύγχρονες κατασκευές απαιτούνται γενικά πολύ υψηλού βαθμού αντοχές, ταχύτητα στην ωρίμανση και ασφάλεια κατά τις διάφορες εφαρμογές συγκόλλησης σύγχρονων και νέων υλικών όπως τα πλαστικά, τα σύνθετα, τα κεραμικά αλλά και τα μέταλλα. Είναι ειδικά σχεδιασμένες για εφαρμογή στη σύνδεση μεγάλης ποικιλίας ανόμοιων υλικών, υψηλής, μεσαίας ή και χαμηλής επιφανειακής ενέργειας.

Γενικά διαθέτουν ένα μεγάλο εύρος από φυσικές ιδιότητες που τα καθιστούν ικανά να ανταπεξέρχονται με επιτυχία σε απαιτήσεις για σύνδεση υψηλής απόδοσης, ελαστικότητα ακόμη και σε συνθήκες που επικρατούν έντονοι παράγοντες γήρανσης και UV ακτινοβολίας, χωρίς την εμφάνιση ρωγμών ή αλλοίωσης στην απόχρωση.

Top Brands