Μηχανήματα Έργων

Συστήματα βαφής που συνδυάζουν την ευκολία της εφαρμογής τους με την αντοχή της βαφής ενάντια στις μηχανικές, θερμικές ή χημικές καταπονήσεις, στις οποίες υποβάλλονται μηχανήματα διαφόρων αντικειμένων.

Επιπρόσθετα, σειρά προϊόντων σε σχέση με την λείανση και προετοιμασία επιφανειών, τον εξοπλισμό βαφής, την στεγανοποίηση και την αποτελεσματική προστασία του προσωπικού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

Top Brands

Βιομηχανική Παραγωγή

Μέσα από την κατά περίπτωση ανάλυση της διαδικασίας εφαρμογής, του αντικειμένου και των αναγκών της συγκεκριμένης χρήσης, είμαστε σε θέση προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις σε σχέση με διάφορες…

Κατασκευές

Σειρά προϊόντων που προσφέρουν λύσεις σε διάφορες επιμέρους κατασκευαστικές εργασίες επί διαφόρων υλικών (μέταλλο, ξύλο, γυαλί, σύνθετα υλικά), είτε αφορούν customized προϊόντα…

Οχημάτων

Ο κλάδος της επισκευαστικής βαφής οχημάτων αποτελεί για εμάς το αντικείμενο στο οποίο καταξιωθήκαμε για περισσότερα από 40 χρόνια. Μέσα από ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο κύκλο με περισσότερα…