Ταινίες

Ιδιαίτερα μεγάλη σειρά ταινιών που καλύπτουν όλους τους τομείς της δραστηριότητας μας, όπως τόσο εργασίες επί οχημάτων, σκαφών, αεροσκαφών  και μηχανημάτων, όσο και επί διαδικασιών της βιομηχανικής παραγωγής και των κατασκευών.

Ως προς το αντικείμενο, αυτές ικανοποιούν ανάγκες σε πολύ μεγάλο πλήθος σύγχρονων διαφορετικών εφαρμογών, όπως τη δομική συγκόλληση, την επανατοποθετούμενη στερέωση, την μόνωση, το μασκάρισμα, την στεγανοποίηση, την προστασία επιφανειών, αντανακλαστικές ιδιότητες, την σήμανση, κ.α.

Top Brands