Σκάφη

Υψηλής αξιοπιστίας συστήματα βαφής σκαφών καθώς και προϊόντα για την συντήρηση και περιποίηση του σκάφους, που καλύπτουν τις ιδιαίτερα απαιτητικές ανάγκες του yachting refinishing, ανεξάρτητα από το μέγεθος του έργου και των προβλεπόμενων εργασιών.

Πολύ μεγάλος κύκλος προϊόντων που καλύπτουν εργασίες βαφής και συντήρησης στα ύφαλα, το hull, το deck και τα επιπλέον μέρη του yacht. Σε αυτόν περιλαμβάνονται ενδεικτικά προϊόντα σχετικά με τις επιστρώσεις, την λείανση επιφανειών, το  μασκάρισμα, την στεγανοποίηση,  την ατομική προστασία του προσωπικού, το tending. Επιπλέον εξιδεικευμένα προϊόντα σε σχέση με την αποτελεσματική συντήρηση και τον καθαρισμό των διαφόρων τμημάτων του σκάφους offshore.

Στόχος μας η αποτελεσματική και απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών εντός των πλαισίων του προϋπολογισμένου χρονικού προγραμματισμού εργασιών καθώς επίσης και η αντιμετώπιση οποιωνδήποτε επιπλέον ειδικών αναγκών που μπορεί να προκύψουν.

Top Brands

Αεροσκαφών

Σειρά εξειδικευμένων προϊόντων σε σχέση με εργασίες βαφής και συντήρησης αεροσκαφών. Στο τμήμα aviation & aerospace περιλαμβάνονται προϊόντα επιστρώσεων, ειδικά συγκολλητικά και…

Μηχανήματα Έργων

Συστήματα βαφής που συνδυάζουν την ευκολία της εφαρμογής τους με την αντοχή της βαφής ενάντια στις μηχανικές, θερμικές ή χημικές καταπονήσεις, στις οποίες υποβάλλονται μηχανήματα διαφόρων…

Βιομηχανική Παραγωγή

Μέσα από την κατά περίπτωση ανάλυση της διαδικασίας εφαρμογής, του αντικειμένου και των αναγκών της συγκεκριμένης χρήσης, είμαστε σε θέση προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις σε σχέση με διάφορες εργασίες κατά…