Αεροσκάφη

Σειρά εξειδικευμένων προϊόντων σε σχέση με εργασίες βαφής και συντήρησης αεροσκαφών.

Στο τμήμα aviation & aerospace περιλαμβάνονται προϊόντα επιστρώσεων, ειδικά συγκολλητικά και στεγανοποιητικά, ταινίες, λειαντικά, προϊόντα σήμανσης καθώς και προϊόντα για την αποτελεσματική προστασία του προσωπικού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης.

Top Brands

Μηχανήματα Έργων

Συστήματα βαφής που συνδυάζουν την ευκολία της εφαρμογής τους με την αντοχή της βαφής ενάντια στις μηχανικές, θερμικές ή χημικές καταπονήσεις, στις οποίες υποβάλλονται μηχανήματα διαφόρων αντικειμένων…

Βιομηχανική Παραγωγή

Μέσα από την κατά περίπτωση ανάλυση της διαδικασίας εφαρμογής, του αντικειμένου και των αναγκών της συγκεκριμένης χρήσης, είμαστε σε θέση προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις σε σχέση με διάφορες εργασίες…

Κατασκευές

Σειρά προϊόντων που προσφέρουν λύσεις σε διάφορες επιμέρους κατασκευαστικές εργασίες επί διαφόρων υλικών (μέταλλο, ξύλο, γυαλί, σύνθετα υλικά), είτε αφορούν customized προϊόντα είτε…