Αεροσκάφη

Σειρά εξειδικευμένων προϊόντων σε σχέση με εργασίες βαφής και συντήρησης αεροσκαφών.

Στο τμήμα aviation & aerospace περιλαμβάνονται προϊόντα επιστρώσεων, ειδικά συγκολλητικά και στεγανοποιητικά, ταινίες, λειαντικά, προϊόντα σήμανσης καθώς και προϊόντα για την αποτελεσματική προστασία του προσωπικού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης.

Top Brands

Μηχανήματα Έργων

Συστήματα βαφής που συνδυάζουν την ευκολία της εφαρμογής τους με την αντοχή της βαφής ενάντια στις μηχανικές, θερμικές ή χημικές καταπονήσεις, στις οποίες υποβάλλονται μηχανήματα διαφόρων αντικειμένων.

Βιομηχανική Παραγωγή

Kαινοτόμες λύσεις σε σχέση με διάφορες εργασίες κατά την βιομηχανική παραγωγή.

Κατασκευές

Σειρά προϊόντων που προσφέρουν λύσεις σε διάφορες επιμέρους κατασκευαστικές εργασίες επί διαφόρων υλικών (μέταλλο, ξύλο, γυαλί, σύνθετα υλικά).